Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

1. kolo zápisu

pátek 12. 4. 2019 od 14:00 – 18:00

sobota 13. 4. 2019 od 9:00 – 12:00

 

2. kolo zápisu

pátek 26. 4. 2019 od 14:00 – 18:00

sobota 27. 4. 2019 od 9:00 – 12:00

 

Zapisujeme na budově Merhautova děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019.

S sebou k zápisu přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz nebo průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Všechny potřebné informace naleznete na našich webových stránkách, příp. na tel. 545 212 241 nebo 702 603 715 (Mgr. Kapitánová). Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce můžete získat od 1. 3. 2019 na adrese http://zapisdozs.brno.cz

Co naše škola nabízí?

 

 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • využíváme postupy Daltonského školství a Tvořivé školy; jsme v systému Otevřených škol; vlastníme certifikát „Kvalitní škola“
 • jsme Fakultní školou Pedagogické fakulty MU Brno
 • mentoři a studenti Pedagogické fakulty MU Brno doučují méně úspěšné žáky
 • respektujeme individualitu žáků, rozvíjíme jejich samostatnost a tvořivost
 • moderně vybavené učebny s interaktivními tabulemi
 • speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení v každém ročníku
 • přípravné třídy pro děti s odkladem povinné školní docházky
 • řadu školních zájmových kroužků
 • tematické výjezdy žáků do zahraničí
 • nové víceúčelové sportovní hřiště, 4 tělocvičny, během roku řada sportovních soutěží...
 • v rámci školního poradenského pracoviště jsou k dispozici výchovné poradkyně, metodici prevence, školní psycholožka, speciální pedagogové a sociální pedagožka
 • jídelna s vlastní kuchyní - výběr ze dvou jídel, vaříme pro diabetiky a nabízíme bezlepkovou dietu, připravujeme dopolední svačinky
 • škola je v projektu "Obědy do škol zdarma"
 • projekty "Ovoce do škol", "Mléko do škol"
 • školní družina je pro děti otevřena od 6:00 do 17:00 hodin
 • ve škole probíhá i výuka ZUŠ, děti mohou hrát na hudební nástroj v době pobytu ve školní družině
 • na ZŠ působí mateřská škola se zaměřením na estetickou výchovu a keramiku

 

Dny otevřených dveří budou ve dnech 9. - 10. 4. 2019 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. V odpoledních hodinách můžete navštívit i naše velikonoční dílničky a jarmark.

Na setkání s vámi a vašimi dětmi se těší učitelé a vedení školy.