Projketový den "Stop předsudkům"

Ve středu 28. 3. 2018 se konal projektový den "Stop předsudkům". Byl koncipovaný jako celoškolní, tedy pro MŠ, nulté ročníky, pro první i druhý stupeň. Vhodnou cestou a přiměřeně věku se děti a žáci seznámili s pojmy jako : majorita, minorita, tolerance, intolerance, rasismus a násilí.

Očekávaným výstupem byla informace, že každý národ má vlastní historii, hodnoty, vzory chování a jednání. A jen když se snažíme o vzájemné poznání, můžeme pochopit ostatní.

Rovněž pracovní materiály byly odstupňovány přiměřeně věku: v MŠ, nultých ročnících a v 1. řídě, převažovalo citlivé vysvětlení vyučujícího , doplněné omalovánkami, puzzlemi a hrou, ve vyšších ročnících 1. stupně a na 2. stupni to byla kombinace pracovních listů, prezentace na interaktivní tabuli a mluveného slova vyučujícího.

Šárka Slivová a Zuzana Hanzelková, metodikové prevence