Beseda "Jak žili staří Řekové"

Pozvali jsme si na návštěvu do třídy 6.CM paní archeoložku, která je zároveň maminkou jednoho z našich žáků. Povyprávěla nám o tom, co obnáší práce archeologa a výzkum v terénu.

V první části besedy jsme měli možnost vidět fotografie ze sopky Santorini a také jsme si mohli prohlédnout horniny z této sopky. Dozvěděli jsme se, jak žili Minojci na Krétě, jaké měli paláce, písmo, armádu. Druhé téma bylo zaměřeno na antické Olympijské hry konané ve starém Řecku.

Celé povídání bylo velmi poutavé, doplněné obrázky a archeologickými artefakty, které nám paní archeoložka přivezla s sebou ukázat. Pak jsme si zahráli dějepisné pexeso , namalovali obrázky a na závěr proběhl kvíz, který ověřil, jak byli žáci během besedy pozorní. Vítěz kvízu získal velkou čokoládu. Celý program rychle utekl a poděkování patří V. Klontza, která dětem obohatila znalosti z oblasti dějepisu.

Martina Karpíšková, TU 6. CM

 

Prohlédněte si několik obrázků