Výlet do Prahy

V rámci projektu Zážitková pedagogika uskutečnily třídy 6. AM a 7. AM společně se svými třídními učitelkami výlet do Prahy. Naším cílem bylo navštívit některá muzea. Nabídka muzeí byla opravdu široká. Snažily jsme se navštívit taková, která by naše děti zaujala a zároveň  jsme musely prohlídky muzeí skloubit i s dalším plánovaným  programem.

Brzy ráno ve středu 6. 12. jsme vyjeli z Hlavního vlakového nádraží do Prahy. Ve stanici metra nás čekala sympatická paní průvodkyně, která nás provedla historickou částí města. Prošli jsme si katedrálu sv. Víta, nahlédli do kaple, kde jsou uloženy korunovační klenoty, prohlédli  si Vladislavský sál a na Hradě jsme také uviděli slavnostní střídání stráží. Dokonce jsme zahlédli i pana prezidenta, který právě tento den jmenoval do funkce nového premiéra ČR. Procházka pokračovala Nerudovou ulicí, zde jsme hledali nejrůznější domovní znamení. Paní průvodkyně nás zavedla i do kostela Panny Marie Vítězné, kde jsme viděli známé Pražské Jezulátko i vystavené šatičky, do kterých je často převlékáno. Cestou jsme byli upozorněni na mnohá zákoutí, uličky i pamětihodnosti, o kterých mnozí z nás nikdy neslyšeli. Pokračovali jsme dál přes Kampu, Karlův most na Betlémské náměstí. Tam se s námi paní průvodkyně rozloučila, předala nám práci na večer - pracovní listy, které měly ukázat, jak pozorní jsme byli při výkladu.

Další část dne byla určená návštěvě Náprstkova muzea. Zde jsme se seznámili se starými kulturami i se zajímavými předměty dovezenými z Afriky, Asie i Austrálie.

Navečer jsme si trochu odpočinuli od výkladů a prošli jsme si Staroměstské náměstí. Moc se nám líbil vánoční strom, osvětlené náměstí a spousta nazdobených stánků. Všude vládla pravá vánoční atmosféra.

Po občerstvení jsme se přesunuli do hostelu, zde bylo zajištěné ubytování a večeře.

Druhý den ve čtvrtek 7. 12. jsme navštívili Národní technické muzeum. Byli jsme tu snad všichni poprvé a prohlídka nás opravdu nadchla. Muzeum se rozkládá na obrovské ploše a každý si zde přišel na své. Zde jsme také měli zajištěného pana průvodce. I on si pro nás připravil pracovní listy. Úkoly se týkaly techniky v domácnosti. Sledovali jsme vývoj prvních pomocníků v domácnosti (pračky, sporáky, šicí stroje, ledničky, ..) až po současnost. Ve volném čase si každý pak prohlížel vystavené exponáty dle svého zájmu.

V podvečerních hodinách jsme se vlakem vrátili zpět do Brna.

Zdeňka Rajská  a Dagmar Dědičová, TU