Zpívání na vánočním jarmarku

Ve dnech 28.-30. listopadu 2017 probíhal na naší škole vánoční jarmark, kde si mohli rodiče i děti zakoupit nádherné vánoční ozdoby, přáníčka, svícny apod.

I my, předškoláci, jsme se na jarmark přišli podívat. Kdo měl s sebou nějakou korunku, mohl zakoupit pro rodiče pěkný dáreček či okrasu do bytu. Za odměnu jsme paním učitelkám zazpívali za doprovodu CD vánoční písničku, kterou jsme se naučili v hodinách HV s p. učitelkami. Písnička byla vytvořena na hudbu písničky K. Gotta, ale p. učitelka Pavla Pindiaková přepracovala text do vánoční podoby.

Všichni nám pak zatleskali, pochválili nás a dostali jsme za odměnu sladkou odměnu. Vystoupení se opravdu podařilo.

Zuzana Růžičková, TU předškoláků