5. třídy v Lamacentru

Lamacentrum je ekocentrum s podobou malé farmy, které se třídy 5. ABCM vydaly navštívit koncem měsíce října. Centrum sídlí v bývalém vápencovém lomu Džungle na Hádech na okraji Brna.

Hlavním posláním Lamacentra je pomoci najít cestu k přírodě obyvatelům města Brna a jeho okolí. Je to místo setkávání přírody, zvířat a lidí.

Bohatý výukový program byl zpříjemněn stálou přítomností nejen lam, ale i ovcí a králíků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Velkým zážitkem pro nás bylo krmení zvířat a možnost kontaktu s nimi.

Úchvatnému prostředí vápencových skal a krásným zvířatům vděčíme za pěkné dopoledne.

Lenka Mikulášková, Hana Cybulská a Helena Weyrová, TU 5. tříd