Akce ISŠA

V úterý 14. 11. 2017 navštívili žáci třídy 8. BM a 9. AM Integrovanou střední školu automobilní Křižíkova 15 v rámci školou pořádané akce „Ukaž, co v tobě je!“ Žáci se seznámili s prostředím školy, se studijními obory a mohli si pod vedením studentů školy vyzkoušet řadu činností z jejich praxe. Za snahu obdrželi věcné ceny.

Celá akce, včetně školou zajištěného občerstvení, byla dobře zorganizovaná a všechny nás bavila.

Markéta Vojtěchová a Iva Jarošová, TU