Cesta k informacím

Žáci třídy 9. AM se zúčastnili výukového programu v Knihovně Jiřího Mahena na nám. SNP. Pořad byl nazvaný Cesta k informacím a jeho cílem bylo naučit se orientovat v knihovně a sami si umět vyhledat knihy, které budou naši budoucí studenti potřebovat na středních školách.

Nejprve nás paní knihovnice seznámila s historií největší brněnské knihovny a také s Jiřím Mahenem, podle kterého je knihovna pojmenována. Připomněli jsme si, jak se do knihovny lze přihlásit, jaké knihovna nabízí služby a také, jakým způsobem je tak obrovské množství knih řazeno. Pobočka , kterou jsme navštívili, vlastní v současné době asi 27 tisíc knih, celá knihovna asi 750 tisíc.

Žáci dostali za úkol vyhledat některé tituly a vedli si skvěle. Všem se podařilo určené knihy najít. Společně jsme si prohlédli oddělení pro dospělé a na chvilku se také vrátili do oddělení pro dětské čtenáře.

Zdeňka Rajská, vyuč. Čj