Projektový den v září

Dne 8. 9. 2017 se na obou budovách naší školy uskutečnil projektový den „Kyberšikana a netiketa."

Děti v MŠ, nultých ročnících a první třídě se hravou formou a přiměřeně věku dozvěděly základní pojmy z této oblasti. Naučily se říkanku o počítači a pomocí obrázků se dozvěděly to základní o práci s ním.

Ve vyšších ročnících prvního stupně a na druhém stupni žáci vyplňovali pracovní listy, kde si vysvětlili např. pojmy kyberšikana,a kybergrooming, či úskalí nových ICT technologií. Rovněž se dozvěděli něco o pravidlech a zásadách chování v internetovém světě. Některé třídy pak na tato témata vyrobily krásné plakáty, které již zdobí 1. patro na škole.

Jitka Hrazdilová a Šárka Slivová, metodičky prevence