Ocenění našeho kolektivu

OSOBNOST MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO SEVER v oblasti veřejně prospěšné činnosti je naše Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Dne 21. 9. 2017 kolektiv naší školy z rukou místostarostky Kateřiny Kalinové převzal dar, který jsme si přáli, skartovačku a laminovačku, a cenu Osobnost městské části Brno sever v oblasti veřejně prospěšné činnosti.

Tato cena je pro nás velkým oceněním naší práce, důkazem, že ji děláme dobře a zároveň i velkou výzvou do budoucna.

Poděkování patří celému vedení radnice, odboru školství a zastupitelstvu MČ Brno sever.

 

Jana Foltýnová, ředitelka školy