Pracoviště MŠ na Vranovské

Detašované pracoviště mateřské školy Vranovská 17

 

Zaměření školy

-         multikulturní výchova

-         etická výchova

-         organizace předškolního vzdělávání podle alternativního programu ZAČÍT SPOLU

-         otevřenost školy rodičovské veřejnosti – úzká spolupráce s rodiči

 

Naše cíle

-         sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme

-         vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

-         umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost

-         učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je

-         vyrovnávat vzdělávací šance tak, aby byl vytvořen předpoklad pro další vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb každého dítěte