Pracoviště MŠ na Merhautové

Pracoviště mateřské školy Merhautova 37

Zaměření školy

- multikulturní výchova, zachování rovného přístupu ke všem dětem i jejich osobnostem

etická výchova

- škola otevřená rodičům a spolupráce s nimi

- úzká spolupráce se základní školou - třídy MŠ se nacházejí ve společné budově ZŠ (ukázkové hodiny v 1.  třídách, "Edukativně stimulační skupiny" s učitelkami 1. tříd)

Naše cíle

- vést k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a podporovat tak zdravé sebevědomí

- vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

- vyrovnávat vzdělávací šance tak, aby byl vytvořen předpoklad pro další vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb každého dítěte

- dodržovat pravidla a povinnosti ze stran dětí i dospělých

Dle zájmu rodičů

- pravidelná návštěva solné jeskyně

- keramický kroužek

- seznámení s anglickým jazykem

- polytechnická výchova (seznamování dětí s prací na PC)