Metodický pokyn k prevenci rizikového chování

 

Směrnice k prevenci rizikového chování

 

Od 1. 11. 2010 nabývá účinnost Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Celý text naleznete v přiložených souborech:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21