INFORMACE PRO RODIČE A VEŘEJNOST

Upozorňujeme, že v období od 2. 1. 2018 – 30. 6. 2018 bude budova školy uzavřena z důvodu realizace stavby „ Opatření proti vlhkosti“ (viz. příloha č. 1). Na tuto stavbu bude plynule navazovat další realizace akce „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - vybudování odborných učeben fyziky, chemie, informatiky , PC a jazyků“ a dále výměna všech oken na budově školy. Pro tyto akce je budova i sportoviště pro děti a žáky školy dále uzavřeno pro celý školní rok 2018/2019 od 1.9.2018 do 30.6.2019 (viz. příloha č. 2).

Veřejnosti bude umožněno sportovat na hřišti dle Provozního řádu hřiště po dohodě s vedením školy nebo správcem hřiště.

Provozní řád školního hřiště

Příloha č. 1

Příloha č. 2

EU Info