Prázdninový provoz v MŠ

Prázdninový provoz ve školním roce 2018/ 2019

01. – 04. 07. 2019

22. - 26. 07. 2019

26. – 30. 8. 2019

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o umístění dítěte na prázdniny v našem předškolním zařízení, kontaktujte paní učitelky MŠ na telefonním čísle – 731 610 260 nebo 733 604 498.

V MŠ Merhautova vám vydají paní učitelky žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz, ten si vyplníte a společně s kopií Evidenčního listu ze své kmenové mateřské školy vrátíte zpět .

Cena za měsíc pobytu činí 400 Kč a tato částka je nevratná!

Ve školní jídelně ZŠ Merhautova 37 obdržíte přihlášku ke stravování a složenku s příslušnou částkou podle přihlášených dní.

Na prázdninový provoz přineste k nahlédnutí ústřižek od zaplacených plateb nebo výpis z internetového bankovnictví.