Den památky obětí holocaustu

U příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti pořádala ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37  již patnáctý ročník pietní akce. Slavnost se konala 23. ledna 2018 v tělocvičně základní školy, kde v letech 1941-1943 bylo zřízeno shromaždiště pro židovské občany.

Paní ředitelka školy PaedDr. Jana Foltýnová slavnost zahájila a přivítala řadu významných hostů. Byli mezi nimi Mgr. Miriam Kolářová a ing. Kateřina Kalinová, místostarostky MČ Brno-sever, PaedDr. Hana Svobodová, vedoucí OŠ MČ Brno-sever, Mgr. Kateřina Suchánková, ved. pob. Brno, Židovského muzea Praha, T. Klementová ze Židovského muzea Brno, JUDr. Jáchym Komárek, předseda ŽOB, Jitka Králová, asistentka předsedy ŽOB, Mgr. Luděk Strašák, vedoucí památníků romského holocaustu v MRK, Mgr. Eva Dittingerová, vedoucí Lektorského odd. - MRK a ing. Pavel Fried, předseda ŽOB. Vzpomínkové akce se dále zúčastnili ředitelé a zástupci několika škol z Brna i dalších míst Jihomoravského kraje.

K pamětní desce věnované památce židovských občanů položili hosté květiny.

Slavnost pokračovala vystoupením studentek z Konzervatoře Brno. U mikrofonu se postupně vystřídalo několik hostů. Zdeňka Rajská ve svém vystoupení připomněla důležité události, které  s holocaustem, městem Brnem i místní školou úzce souvisí. Poděkovala všem, kteří se účastní těchto setkání a předávají důležitá poselství studentům i žákům dál ve školách.

Se vzpomínkami vystoupil také pamětník ing. Pavel Fried. Na kytaru zahrál Milan Kašuba, učitel JAMU Brno. Na závěr zazpívali a zarecitovali žáci z partnerské školy ZŠ Ludovíta Štúra v Šale.

Zdeňka Rajská, vyuč. Čj