Adaptační program - 6.AM

Paní Petra Dvořáková a Daniela Doležalová ze ŠPP připravily v prvním týdnu školního roku pro žáky šestých ročníků adaptační program, jehož cílem je stmelení nových kolektivů a vzájemné poznání žáků s třídními učiteli.

První setkání se uskutečnilo v úterý 5. září v prostorách školního poradenského pracoviště a bylo určeno pro třídu 6. AM. Paní psycholožka Mgr. Petra Dvořáková položila všem otázku, co od setkání očekávají. Během dopoledne jsme se všichni zapojili do mnoha nejrůznějších aktivit. Všechny měly společný cíl - lépe se poznat, více prozradit ze svého soukromí a naučit se spolupracovat. Nejvíce nás zaujala hra, kdy jsme se museli vyprostit z hrozně zamotaného uzlu a vytvořit pěkný kruh.

Součástí dne bylo i vytvoření pravidel třídy. Děti měly možnost položit i několik otázek třídní učitelce a dovědět se tak mnohé nejen ze školské praxe, ale i z rodinného prostředí.

Zdeňka Rajská, TU 6. AM