1 Dopravní hřiště
2 Halloween
3 Přírodovědný klokan
4 Růženin lom
5 Divadlo Radost
6 Bezpečně na internetu
7 Návštěva arboreta
8 PROJEKTOVÝ DEN „ ŠIKANA A KYBERŠIKANA "
9 Prvňáčci
10 Školní výlet do Lamacentra na Hádech

Strana 1 z 7